жиынтығы туралы әңгімеден генерал Ай, ауданы

Танымал ғана емес, ұлы қолбасшы, naipinapatay Эмилио Агинальдо, америка жаулап, siAntonio Ай да жазушы