Шынында. қол қойылған Ресей мен Филиппинами келісімдер пакетіСондай-ақ, қол қойды, Ресей және Филиппинами пакеті келісіммен айқындалады ынтымақтастық туралы келісімге әскери